صدور گواهینامه IMS و ISO14040

دانلود پیوست

با توجه به اتمام دوره گواهینامه های استاندارد ، شرکت مبین انرژی خلیج فارس, اقدام به دعوت از گروه تیم ممیزی صدور گواهینامه  IMS و ISO14040 نمود. 
در این ارزیابی که در روزهاي يكشنبه و دوشنبه ٢٨ و ٢٩ مهر ماه انجام گرفت, مجموعه شرکت تحت کنترل و پایش تیم ممیزی  مجرب شرکت صادر کننده گواهینامه استاندارد قرار گرفت که خوشبختانه با توجه به سوابق و تجارب پیشین,  و براورده نمودن الزامات استقرارسیستم این شرکت توسط تیم ممیزی جهت صدور و دریافت گواهینامه ها توصیه و تایید گردید.

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.