پیام نوروزی مهندس شمیم و تاکید بر دستاوردهای بینظیر و ماندگار مبین انرژی در سال گذشته
کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.