حضور فعال شرکت مبین انرژی خلیج فارس در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

دانلود پیوست

هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از تاریخ 24/01/98 لغایت 27/01/98 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. 
پتروشیمی مبین نیز که در این راستا, نقش اساسی در منطقه ایفا میکند, حضور فعالی در این نمایشگاه دارد. 
اقدام بارز شرکت, مبنی بر حمایت از لاک پشت گونه پوزه عقابی, علاوه بر دستاوردهای متعدد پتروشیمی مبین در حوزه محیط زیست, مورد اقبال بسیار بازدیدکنندگان قرار گرفت.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی مبین

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.