اهم اقدامات شرکت مبین انرژی خلیج فارس در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

دانلود پیوست

در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا، شرکت مبین انرژی خلیج فارس به منظور صیانت از نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه مجموعه، تا کنون بیش از ده جلسه کمیته سلامت و ستاد بحران شرکت تشکیل داده که ماحصل آن، اجرای اقدامات بسیار مطلوبی بوده که در نمایه فوق به تصویر در آمده است. شایان ذکر است که کارکنان بخشهای مختلف سازمان با روحیه جهادگونه و با تلاشها و مساعی خود این اقدامات را  تا ریشه کنی کامل این ویروس منحوس ادامه خواهند داد

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.