پروژه های پژوهشی
پروژه های خاتمه یافته :
1- بررسی محتوای هارمونیکی شبکه برق مجتمع پتروشیمی مبین (سال 88 مجری دانشگاه شیراز)
2- ممیزی انرژی و استقرار سامانه اطلاعات مدیریت انرژی (سال 88 مجری دانشگاه تهران)
3- مطالعات امکان سنجی استفاده از لجن وخاکستر تولیدی واحد زباله سوز در صنایع (سال 89 مجری دانشگاه تهران)
4- بازنگری در طراحی وعارضه یابی خطوط GRP (سال 89 مجری دانشگاه شیراز)
5- بررسی پایداری شبکه برق در برابر اغتشاشات گذرا(سال 89 مجری دانشگاه شیراز)
6- کاهش آلاینده های صوتی در واحد هوای شرکت پتروشیمی مبین (سال 89 مجری دانشگاه علم وصنعت)
7- اجرای طرح پایلوت ساخت و نصب اتاقک آکوستیک در واهد هوای یک (سال 90 مجری دانشگاه علم وصنعت)
8- بررسی خوردگی شبکه آب آتش نشانی شرکت پتروشیمی مبین و ارائه راهکار جهت کنترل و کاهش خوردگی (سال 90 مجری پژوهشگاه صنعت نفت)
9- استفاده از سیستم نوین تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی MBR (سال 91 مجری پژوهشگاه صنعت نفت)
10- ارزیابی میزان خوردگی سازه های بتنی و ارائه راهکار اجرایی جهت جلوگیری از خوردگی و صدمات ناشی از آن(سال 91 مجری شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی)
11- استفاده از دانش فنی بتن پلیمر در ترمیم سازه بتنی outfall (سال 92 مجری شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی )
12- بازبینی محاسبات هیدرولیک شبکه های آب کولینگ مدار باز و بسته (مجری پژوهشگاه صنعت نفت)
13- طراحی سیستم پایش خوردگی در نیروگاه (مجری شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی)


پروژه های در حال اجرا
1- تست میدانی پوشش های سرامیکی بر روی نسوز های یکی از کوره های استاتیک واحد زباله سوز (مجری شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی)
2- بررسی میزان ترکیبات آلی فرار (VOC) در واحد پساب (مجری دانشگاه علوم پزشکی همدان)
3- بازیافت حرارتی از کوره زباله سوز (کارگروه داخلی)


 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.