پروژه های پژوهشی
لیست پروژه های پژوهشی خاتمه یافته
1-    بررسی محتوای هارمونیکی شبکه برق مجتمع پتروشیمی مبین
2-    ممیزی انرژی و استقرار سامانه اطلاعات مدیریت انرژی
3-    مطالعات امکان سنجی استفاده از لجن وخاکستر تولیدی واحد زباله سوز در صنایع
4-    بازنگری در طراحی وعارضه یابی خطوط GRP
5-     بررسی پایداری شبکه برق در برابر اغتشاشات گذرا
6-    کاهش آلاینده های صوتی در واحد هوای شرکت پتروشیمی مبین
7-    اجرای طرح پایلوت ساخت و نصب اتاقک آکوستیک جهت کمپرسورهای واحد هوا
8-    بررسی خوردگی شبکه آب آتش نشانی شرکت پتروشیمی مبین و ارائه راهکار جهت کنترل و کاهش خوردگی
9-     استفاده از سیستم نوین تصفیه پساب های صنعتی و بهداشتی MBR
10-    ارزیابی میزان خوردگی سازه های بتنی و ارائه راهکار اجرایی جهت جلوگیری از خوردگی و صدمات ناشی از آن
11-    استفاده از دانش فنی بتن پلیمر در ترمیم سازه بتنی outfall
12-     بازبینی محاسبات هیدرولیک شبکه های آب کولینگ مدار باز و بسته
13-    طراحی سیستم پایش خوردگی در نیروگاه
14-    بررسی میزان ترکیبات آلی فرار در واحد تصفیه پساب های صنعتی
15-    امکان سنجی استفاده از گازCO2 خروجی دودکش دستگاههای زباله سوز جهت کاهش PH پساب ورودی
16-    پروژه کاهش گازهای آلاینده VOC ورودی واحد تصفیه پساب های صنعتی
لیست پروژه های پژوهشی جاری
1-    بررسی امکان تصفیه پذیری پساب های صنعتی بدون محدودیت صنعتی با استفاده از سیستم Electrocoagulation
2-    ارزیابی وشناسایی ترکیبات ارگانیک موجود در آب کندانس برگشتی وبررسی راندمان سیستم های اکتیوکربن موجود در حذف آلاینده های مذکوربا استفاده از مطالعات پایلوتی
3-    بهینه سازی خط تولید آب آشامیدنی
4-    دستیابی به دانش فنی حذف شوک های آمونیاکی در پساب ورودی با استفاده از جاذب
5-    شناسایی وارزیابی عملکرد رزین وهاردنرهای قابل اعمال در محیط تر آب دریا
6-    دست یابی به دانش فنی مقاوم سازی لوله های GRP با اعمال پوشش با فناوری بالا

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.