حکم انتصاب سرپرست شرکت پتروشیمی مبین

۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ اسفند، در ساعت ۱۶:۳۳:۲۹

کسب تندیس بلورین از جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت

۱۳۹۶ يکشنبه ۱۳ اسفند، در ساعت ۱۳:۵۵:۳۴

ویترین افتخارات مبین 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.