دریافت تندیس تعهد به تعالی و کیفیت

۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد، در ساعت ۱۱:۱۳:۱۴

دریافت برند برتر مسئولیت پذیری اجتماعی کشور

۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد، در ساعت ۱۱:۰۸:۲۳

ویترین افتخارات مبین 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.